Metabolite ID:ME558645
Metabolite name:aPC 18:0/22:4
RefMet name:PC O-18:0/22:4
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:48.8
Quantitated m/z:184.1
  logo