Metabolite ID:ME558639
Metabolite name:aPC 18:1/20:1
RefMet name:PC O-18:1/20:1
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:49.9
Quantitated m/z:184.1
  logo