Metabolite ID:ME558638
Metabolite name:aPC 18:0/20:4
RefMet name:PC O-18:0/20:4
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:45.7
Quantitated m/z:184.1
  logo