Metabolite ID:ME558632
Metabolite name:aPC 16:0/20:3
RefMet name:PC O-16:0/20:3
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:43.4
Quantitated m/z:184.1
  logo