Metabolite ID:ME558630
Metabolite name:aPC 16:0/20:5
RefMet name:PC O-16:0/20:5
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:38.5
Quantitated m/z:184.1
  logo