Metabolite ID:ME558628
Metabolite name:aPC 16:0/18:1
RefMet name:PC O-16:0/18:1
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:45.8
Quantitated m/z:184.1
  logo