Metabolite ID:ME423852
Metabolite name:1-(1-enyl-palmitoyl)-2-arachidonoyl-GPE (P-16:0/20:4)*
RefMet name:PE P-16:0/20:4 or PE O-16:1/20:4
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:
Quantitated m/z:
  logo